Course curriculum

 1. 1
  • Hiragana Chart|平假名图

 2. 2
  • あ~お (A~O)

  • あ~お (A~O) Flashcards

  • あ~お (A~O) Crossword

  • あ~お (A~O) Quiz

 3. 3
  • か~こ (KA~KO)

  • か~こ (KA~KO) Flashcards

  • か~こ (KA~KO) Crossword

  • あ~こ (A~KO)

  • あ~こ (A~KO) Quiz

 4. 4
  • あ~こ (A~KO) Review

  • さ~そ (SA~SO)

  • さ~そ (SA~SO) Flashcards

  • さ~そ (SA~SO) Crossword

  • さ~そ (SA~SO) Quiz

 5. 5
  • た~と (TA~TO)

  • た~と (TA~TO) Flashcards

  • た~と (TA~TO) Crossword

  • さ~と (SA~TO)

  • さ~と (SA~TO) Quiz

 6. 6
  • さ~と (SA~TO) Review

  • な~の (NA~NO)

  • な~の (NA~NO) Flashcards

  • な~の (NA~NO) Crossword

  • な~の (NA~NO) Quiz

 7. 7
  • は~ほ (HA~HO)

  • は~ほ (HA~HO) Flashcards

  • は~ほ (HA~HO) Crossword

  • な~ほ (NA~HO)

  • な~ほ (NA~HO) Quiz

 8. 8
  • な~ほ (NA~HO) Review

  • ま~も (MA~MO)

  • ま~も (MA~MO) Flashcards

  • ま~も (MA~MO) Crossword

  • ま~も (MA~MO) Quiz

 9. 9
  • や~よ (YA~YO)

  • や~よ (YA~YO) Flashcards

  • や~よ (YA~YO) Crossword

  • ま~よ (MA~YO)

  • ま~よ (MA~YO) Quiz

 10. 10
  • ま~よ (MA~YO) Review

  • ら~ろ (RA~RO)

  • ら~ろ (RA~RO) Flashcards

  • ら~ろ (RA~RO) Crossword

  • ら~ろ (RA~RO) Quiz

 11. 11
  • わ~ん (WA~N)

  • わ~ん (WA~N) Flashcards

  • わ~ん (WA~N) Crossword

  • ら~ん (RA~N)

  • ら~ん (RA~N) Quiz

 12. 12
  • ら~ん (RA~N) Review

  • が~りょ (GA~RYO)

  • が~りょ (GA~RYO) Flashcards

  • が~りょ (GA~RYO) Crossword

  • が~りょ (GA~RYO) Quiz

 13. 13
  • が~りょ (GA~RYO) Review

  • ひらがな Words Quiz

  • ひらがな Review Quiz